Uno cenedl sy’n caru’r campau

Mae uno yn air pwerus sy'n helpu i fynegi ein rôl ni mewn dwyn partneriaid a phobl at ei gilydd; awdurdodau lleol, cyrff rheoli chwaraeon, cymunedau, hyfforddwyr, oedolion, pobl ifanc, plant a'r genedl gyfan i gefnogi chwaraeon ac i gymryd rhan a rhagori ynddynt.

Mae balchder yn rhywbeth rydym yn ei deimlo wrth i ni weld ffrwyth ein llafur yn helpu i roi hwb i hunanhyder unigolion, cydlynedd cymunedol, cyflawniadau athletwyr a llwyddiannau timau.

Ac rydym yn rhannu'r llwyddiant hwn ag eraill. Rydym yn gweld chwaraeon fel un o nodweddion pendant y diwylliant Cymraeg ac rydym am weld hyn yn cael ei gydnabod ar y lefelau uchaf.

Fel cenedl, rydym yn enwog am ein hangerdd dros gefnogi ein clybiau lleol a'n timau cenedlaethol ar lwyfan y byd ac am ein hymrwymiad i hynny. Rydym eisiau cael ein gweld fel cenedl sydd yr un mor angerddol dros gymryd rhan mewn chwaraeon ag ydyw dros annog ei thimau a'i hathletwyr ymlaen.

Rydym yn genedl fechan ond eto'n un sy'n rhagori ar unrhyw ddisgwyliadau. Does ond rhaid edrych ar ein llwyddiant yn y Gemau Olympaidd, Paralympaidd a Chymanwlad diweddar i brofi hyn, ynghyd â'r cystadlaethau mawr llwyddiannus sydd wedi'u cynnal gennym yng Nghymru yn ddiweddar, o Rowndiau Terfynol Cwpan yr FA i Gwpan Ryder. Rydym yn genedl gyda chwaraeon wrth galon ein hunaniaeth a'n cymunedau.