Ein Tîm

Yn Chwaraeon Cymru, ein hasedau gorau ni yw ein staff.      

Cyflwyno ein Gweledigaeth ni ar gyfer y sector cyfan yw ein prif amcan ni ac rydym yn cydnabod bod rhaid i ni yn Chwaraeon Cymru roi her briodol i'n partneriaid, a'u cefnogi, er mwyn cyflawni'r weledigaeth.             

Rydym ni eisiau rhoi grym i'n partneriaid i wella perfformiad a chyfranogiad mewn chwaraeon yng Nghymru, gan sicrhau eu bod yn rhannu'r cyfrifoldeb am gyflwyno canlyniadau uchelgeisiol. Mae gan ein staff ni wybodaeth a sgiliau i hwyluso'r newid mawr hwn ar y tir gyda'n partneriaid. Rydym ni am i'n partneriaid ni i gyd fod yn uchelgeisiol mewn perthynas â'u meysydd a'u chwaraeon, gyda'n staff ni yn eu helpu i gyflawni eu potensial.

Gyda 160 o staff wedi'u lleoli mewn pedair canolfan yng Nghymru, y pencadlys yng Nghaerdydd a'r swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaerfyrddin a Glannau Dyfrdwy, rydym yn gweithredu'n rhanbarthol wrth ddatblygu chwaraeon.       

Bwrdd

Mae ein Bwrdd yn cynnwys unigolion hynod brofiadol o bob cefndir, gan gynnwys addysg, iechyd, busnes ac wrth gwrs, chwaraeon.  Cewch ragor o wybodaeth am ein Bwrdd ni ac am Paul drwy ddarllen ein tudalen ni am Aelodau'r Bwrdd.

Rheoli     

Mae gan yr Uwch Dîm Rheoli gyfrifoldeb am gyflwyno ein Cynlluniau Corfforedig a Busnes ni yn gyffredinol, yn ogystal ag elfennau amrywiol o'n datblygiad trefniannol ni:

  • Prif Weithredwr - Sarah Powell
  • Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol - Graham Davies
  • Cyfarwyddwr Corfforedig - Paul Randle
  • Cyfarwyddwr Corfforedig - Brian Davies