Sut i wneud cais

Mae'n grêt bod gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i ni!

Er mwyn gwneud cais am swydd wag gyda Chwaraeon Cymru, mae'n rhaid i chi greu cyfrif yn ein tudalennau e-recriwtio i ddechrau. Bydd hyn yn galluogi i chi wneud cais am swyddi gwag gyda ni, derbyn hysbysiadau drwy e-bost am swyddi newydd a chadw llygad ar gynnydd eich ceisiadau.

Ar ôl i chi gofrestru, cewch wneud cais yn uniongyrchol am un o'n swyddi gwag presennol, neu os nad oes swyddi gwag sy'n addas i'ch diddordebau chi ar gael ar hyn o bryd, mae croeso i chi ddewis yr opsiwn Cais Damcaniaethol, ac uwchlwytho eich manylion. Bydd hyn yn eich cynnwys chi yn ein cronfa dalent, ble gallwn chwilio am ddarpar ymgeiswyr pan fydd swyddi gwag addas yn codi.     

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg, yn Saesneg neu'n ddwyieithog ac mewn ieithoedd a fformatau eraill. Byddwn yn ymateb yn yr iaith o'ch dewis chi, ac ni fydd gohebu â ni yn y Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi.  

Cofiwch y bydd yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir wrth gofrestru ac fel rhan o'r broses ymgeisio'n cael ei chadw a'i phrosesu yn unol â chofrestriad Chwaraeon Cymru o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Er bod y tudalennau e-recriwtio yn Saesneg, mae'r dogfennau i gyd ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut mae gwneud cais am swydd wag, neu os hoffech chi i ni bostio copi wedi'i argraffu o'r ffurflen gais atoch chi, anfonwch e-bost at jobenquiries@sportwales.org.uk gyda'ch enw, eich cyfeiriad a manylion y swydd wag.

Equality Standard  Stonewall Cymru

 

Corporate Health Standard Tommys logoPositive

 

IIP New Cymraeg

Cysylltiadau Allanol