Pwy yw'r Llysgenhadon ifanc?

 

YA webpage 1

 

Nod rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yw grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon, gan helpu i annog eu cyfoedion segur i wirioni ar chwaraeon.         

Mae mwy na 2,800 o Lysgenhadon Ifanc yn weithredol mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru. Nod Rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yw recriwtio, defnyddio a dathlu'r unigolion eithriadol sy'n gwirfoddoli eu hamser yn y byd chwaraeon.                         

Disgwylir y canlynol gan yr holl Lysgenhadon Ifanc:

  • Bod yn llais person ifanc ar gyfer AG a Chwaraeon Ysgol yn yr ysgol a'r gymuned 
  • Hybu gwerthoedd cadarnhaol chwaraeon
  • Bod yn fodel rôl a hyrwyddo AG a chwaraeon ysgol   
  • Cynyddu cyfleoedd cymryd rhan a ffyrdd o fyw iach er mwyn helpu i gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes

Mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru'n cael ei chynnal mewn partneriaeth rhwng Chwaraeon Cymru, yr Youth Sport Trust a thîm datblygu chwaraeon pob awdurdod lleol.        

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:

Emma.roberts@youthsporttrust.org

02920 33 8287

 

 

Cysylltiadau Allanol

DOWNLOADS