Y cyrsiau a gynigir gennym ni

Cyflwyniad i'r Cwrs Hyfforddi Tiwtoriaid

Y cwrs undydd yma yw'r cam cyntaf tuag at ddod yn diwtor. Mae wedi cael ei greu i bobl sydd yn newydd i fod yn diwtor ac sydd eisiau datblygu sgiliau cyflwyno a hwyluso mewn amgylchedd cyfeillgar.                               

Drwy gwblhau'r cwrs hwn mae'r darpar diwtor yn gallu symud ymlaen i'rcwrs tridiau cyffredinol gan SCUK ar Hyfforddi Tiwtoriaid.                

 

Hyfforddiant Tiwtoriaid sports coach UK - 3 diwrnod a diwrnod asesu

Mae'r cwrs hwn yn gyfle i unrhyw un sydd eisiau ennill cymwysterau ddysgu/hyfforddi amrywiaeth o oedolion sy'n ddysgwyr. Mae'n addas ar gyfer unrhyw un sy'n newydd i hyfforddi neu bobl sydd â rhywfaint o brofiad o gyflwyno sesiynau i oedolion sy'n ddysgwyr. Mae'r cwrs hwn yn darparu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer sut mae cynllunio, cyflwyno, rheoli, hwyluso ac adolygu sesiynau dysgu, a hefyd hwyluso dysgu a datblygu mewn grwpiau, a deall egwyddorion ac arferion asesu.                                         

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn byddwch yn cael un o'r Cymwysterau Lefel 3 cydnabyddedig canlynol, gan ddibynnu ar y rhaglen sydd wedi'i dewis gan Chwaraeon Cymru ar ôl asesu eich ffurflen gais.                 

  • Dyfarniad Lefel 3 1st4sport mewn Cyflwyno Dysgu                         
  • Dyfarniad Lefel 3 1st4sport mewn Addysg a Hyfforddiant  

Llenwch Ffurflen Gais Hyfforddi Tiwtoriaid SCUK sydd wedi'i hatodi os gwelwch yn dda a'i hanfon ar e-bost i: luke.williams@sportwales.org.uk i wneud cais am le ar un o'r cyrsiau hyn.     

Mae'n rhaid i bob tiwtor newydd gwblhau cwrs undydd cyflwyniadol cyn mynychu'r hyfforddiant hwn.     

                                     

Aml-Sgiliau'r Ddraig - Cwrs Cyfeiriannu       

Dyma gwrs cyfarwyddo undydd ar gyfer tiwtoriaid sy'n dymuno cyflwyno gweithdy Aml-Sgiliau'r Ddraig.         

Mae'n rhaid i'r tiwtoriaid sy'n dymuno dod ar y cwrs yma fod  wedi cwblhau cwrs Addysgwr Hyfforddwyr sy'n para tridiau ac arsylwi'r gweithdy hwn yn lleol cyn mynychu'r cwrs.        

 

Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)  

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau DPP sy'n rhoi cyfle i diwtoriaid, mentoriaid ac athrawon ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu sgiliau hanfodol. Edrychwch ar ein calendr hyfforddiant am fanylion am ddigwyddiadau i ddod.

 

Dod yn Diwtor

Mae Chwaraeon Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau er mwyn galluogi i bobl ddod yn diwtoriaid a chyflwyno gweithdai i gynulleidfaoedd niferus. Nid ydych angen unrhyw brofiad blaenorol gan ein bod yn cynnal cyrsiau Cyflwyniadol, lle byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio a datblygu sgiliau cyflwyno a hwyluso.

Gweler isod y dogfennau Llwybr y Tiwtoriaid sy'n egluro'r prosesau a'r llwybrau cynnydd ar gyfer tiwtoriaid newydd a'r rhai sy'n diwtoriaid eisoes.

 

Sut mae Dod yn Diwtor?

Os hoffech chi gymryd y cam cyntaf tuag at fod yn diwtor bydd angen i chi lenwi'r ffurflen tiwtor proffil a gwneud cais i fynychu diwrnod 1 Cyflwyniad i'r Cwrs Hyfforddi Tiwtoriaid.

 

Ymweliadau AA

Cynhelir yr Ymweliadau AA yn rheolaidd, er mwyn helpu i gefnogi'r gweithlu o diwtoriaid i wella safonau'r cyrsiau sy'n cael eu hehangu i fod yn genedlaethol.

Dylai'r tiwtoriaid newydd sy'n cyflwyno cyrsiau'n rheolaidd wneud cais am ymweliad AA o fewn 6 mis i gyflwyno'r cyrsiau. Ar gyfer tiwtoriaid mwy profiadol, dylai ymweliad AA gael ei gynnal bob 12 mis.

 

Sut i Wneud Cais am Ymweliad AA

Er mwyn gwneud cais am Ymweliad AA, cwblhewch y ddwy ffurflen a ganlyn a'u hanfon drwy e-bost i luke.williams@sportwales.org.uk 4 wythnos cyn dyddiad y cwrs o leiaf.

 

DOWNLOADS