16 ac Iau

Awydd cael hwyl yn dŵr AM DDIM yn eich canolfan hamdden leol yn ystod gwyliau'r ysgol? Os felly, beth am ddeifio i mewn a gweld beth sy'n cael ei gynnig.

Byddwch yn rhyfeddu ar yr hyn allwch chi gymryd rhan ynddo yn eich pwll nofio lleol a fydd o'm yn costio ceiniog i chi! Dyna reswm da dros ddal ati in.

Diolch i Fenter Nofio Am Ddim Llywodraeth Cynulliad Cymru, gallwch fynychu eich pwll nofio lleol AM DDIM yn ystod gwyliau'r ysgol, felly does dim esgus dros deimlo'n ddiflas rhagor!

Yn berthnasol i bob plentyn 16 oed ac iau, mae'r fenter yn eich gwneud yn gymwys i sesiynau hwyl yn y dŵr am ddim ar adegau penodol yn eich canolfan hamdden leol (mae'r amseroedd yn amrywio ym mhob pwll) ac o leiaf un sesiwn gweithgarwch strwythuredig AM DDIM bob wythnos yn ystod y gwyliau.

Gall y sesiynau hyn amrywio ym mhob gwyliau ac ym mhob canolfan hamdden, ond y math o weithgareddau a gynigir yw:

 • Snorcelu
 • Achub bywyd
 • Polo dŵr
 • Canŵio
 • Sesiynau blasu gan glybiau
 • Disgos dŵr
 • Sesiynau hwyl
 • Sesiynau teuluol

Y Ddarpariaeth Leiafswm ar gyfer Ieuenctid 16 Oed ac Iau

 • 14 awr o nofio am ddim bob wythnos yn ardal pob Awdurdod Lleol yn ystod gwyliau'r ysgol, gyda lleiafswm o 7 awr o'r rhain yn weithgareddau dŵr strwythuredig
 • 1 sesiwn strwythuredig penodol ar gyfer plant anabl bob wythnos yn ardal pob awdurdod lleol yn ystod pob gwyliau ysgol
 • 2 awr o nofio am ddim neu weithgaredd ochr syth bob penwythnos ym mhob Awdurdod Lleol