Am Nofio Am Ddim

Mae nofio am ddim yn chwarae rhan allweddol yn strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer galluogi plant ac oedolion i fod yn fwy egnïol.

Pam Nofio?

  • Mae nofio'n sgil bywyd ac yn achub bywydau
  • Mae nofio'n hwylus i rai pobl y mae ffurfiau eraill ar weithgarwch corfforol yn anodd iddynt - y rhai ag anawsterau symud er enghraifft, a'r rhai sydd eisiau ymarferion effaith isel
  • Mae nofio'n cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau, fel sesiynau hwyl, cadw'n heini mewn dŵr, cylchedau dŵr, nofio cyfamserol, polo dŵr yn ogystal â gwersi nofio a nodio ar hyd pwll
  • Gall unigolion nofio ar eu pen eu hunain neu mewn grwpiau anffurfiol neu drefnus
  • Gall teuluoedd nofio gyda'i gilydd
  • Mae nofio'n weithgaredd i bob oedran
  • Mae nofio'n agor y drws ar chwaraeon dŵr fel rhwyfo, syrffio, hwylio, deifio sgwba etc
  • Mae clybiau nofio a grwpiau trefnus eraill yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a datblygu gyrfa / datblygiad personol.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni:

"Mae nofio'n rhagorol er mwyn sicrhau ffitrwydd cyffredinol oherwydd mae'n siapio eich corff cyfan ac yn gwneud i'r galon bwmpio'n gyflym.

"Mae'n gamp sy'n agored i bobl o bob oedran - boed am hwyl neu i gystadlu - mae'r manteision yn anferth. Ceir cymaint o gyfleusterau rhagorol ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru felly byddwn yn annog pawb, hen ac ifanc, i fanteisio ar y rhaglen Nofio Am Ddim a chymryd rhan."

David Davies - Enillydd medal efydd Olympaidd, Athen 2004, 1500m Dull Rhydd