Newyddion a Digwyddiadau

Owain Doull

Ein newyddion diweddaraf am raglenni, cyllid, athletwyr, cyflawniadau a digwyddiadau eraill cysylltiedig a chwaraeon ledled Cymru.

Events

Rydym yn trefnu digwyddiadau y mae'n rhaid eu mynychu i ddod â'r sector at ei gilydd.

Gwobrau Chwaraeon Cymru

Y arddangosfa flynyddol fwyaf o chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad. 

 

 

 

Cynhadledd Llywodraethu

Cynhadledd ar gyfer Cyrff Rheoli Cenedlaethol ar bwysigrwydd llywodraethu da mewn chwaraeon.

 

Lauren Price

Mynediad i'r amrywiaeth o arbenigwyr chwaraeon sydd ar gael ar gyfer cyfweliadau, a manylion cyswllt ar gyfer  asiantau'n cynrychioli athletwyr Cymru.

YN YR ADRAN HON

 

"Mae gennym ni gyfuniad priodol o arbenigwyr angerddol i barhau i gyflwyno gwasanaethau o safon byd a dyrchafu statws chwaraeon fel rhan o ddiwylliant Cymru."
Yr Athro Laura McAllister

Oeddech chi'n gwybod ein bod ni ar Twitter, Facebook ac Instagram? Dilynwch ni.

Jazz Carlin and Bud McAllister pose for photographer Terry Morris

Mae ein hymwybyddiaeth gyhoeddus ddiweddaraf yn tynnu sylw at y materion pwysicaf yn y byd chwaraeon yng Nghymru ar hyn o bryd.

YN YR ADRAN HON:

 

Boed ar y llinell ochr mewn gem bump bob ochr ar fore Sadwrn neu yn Rownd Derfynol Cwpan yr FA, mae Tu Ol i Bob Seren yn dathlu ac yn cydnabod gwaith caled ac ymroddiad hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad yn y byd chwaraeon.

News-BehindEveryStar-LogoThumb

Adnoddau Mewnol